поръчителство

поръчителство
същ. - гаранция, обезпечение
същ. - отговорност
същ. - пълномощно, препоръка, свидетелство
същ. - задължение, залог
същ. - поръчител, гарант

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • гарант — същ. поръчител, взаимопоръчител същ. залог, гаранция, поръчителство …   Български синонимен речник

  • гаранция — същ. обезпечение, залог, депозит, поръчителство същ. осигуровка, застраховка, уверение, сигурност, свидетелство същ. задължение същ. поръчител, гарант същ. обет, обещание, вричане, заричане същ. пълномощно, препоръка …   Български синонимен речник

  • задължение — същ. дълг, обязаност, ангажимент, отговорност, обвързаност, уговорка същ. товар, бреме, тежест, пасив същ. работа, длъжност същ. договор, трактат, съглашение, контракт същ. обвързване същ. вина …   Български синонимен речник

  • залог — същ. гаранция, поръчителство същ. депозит, откуп същ. доказателство, уверение, свидетелство същ. поръчител, гарант същ. задължение …   Български синонимен речник

  • поръчител — същ. гарант, отговорен същ. залог, гаранция, поръчителство …   Български синонимен речник

  • препоръка — същ. рекомендация, референция, похвала същ. съвет, напътствие същ. гаранция, пълномощно, поръчителство, свидетелство …   Български синонимен речник

  • пълномощно — нар. пълномощие, мандат, права, картбланш, правомощие, позволение, разрешение нар. гаранция, препоръка, поръчителство, свидетелство …   Български синонимен речник

  • свидетелство — същ. удостоверение, документ, доказателство, данни същ. гаранция, пълномощно, препоръка, поръчителство същ. белег, показател същ. уверение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”